Gwrandawiadau Archwilio DCO Abergelli Power

Cynhaliwyd y Gwrandawiad Caffaeliad Gorfodol, y Gwrandawiad Llawr Agored a’r Gwrandawiadau Materion Penodol ar gyfer DCO Abergelli Power yr wythnos ddiwethaf yng ngwesty The Village yn Abertawe ar 12 a 13 Rhagfyr.

Mae recordiadau o’r gwrandawiadau ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.