abergelli power

Cyflenwi ynni ar gyfer y dyfodol

Mae Abergelli Power Cyf., sy’n is-gwmni i Watt Power Ltd, yn dymuno adeiladu gorsaf bŵer sy’n rhedeg ar nwy ar dir a leolir ar Fferm Abergelli, i’r de o Felindre, gerllaw Gorsaf Cywasgydd Nwy’r Grid Cenedlaethol, ac i’r gogledd o draffordd yr M4.

Ni fyddai’r orsaf bŵer, pe’i caniateid a’i hadeiladid, yn weithredol am fwy na 1,500 o oriau’r flwyddyn, a byddai’n darparu cyflenwad wrth gefn i ategu ffynonellau eraill o bŵer, yn cynnwys cynhyrchu ynni gwynt atraeth ac alltraeth sy’n ysbeidiol. Darllenwch fwy

the project planning consultation commitments news faq contact us